Výškové domy

zpět

Výškové domy

Základní informace

Rok: 
1965
Architekt: 
Adolf Zikmund

Výškové domy - v letech 1965-67 byla dokončena pátěř výškových dominant města, výstavbou tří velkokapacitních domů podle návrhu Adolfa Zikmunda . Jedná se o patnáctipodlažní obytné výškové domy. Jako stavební základ se již bohužel prosadila nová metoda výstavby s příčným panelovým systémem typu T0 B (vyzkoušená již při stavbách sídlišť v Malenovicích a Otrokovicích). První podlaží je z monolitického železobetonu. Každý z  domů má 104 byty a tři ateliéry, v každé etáži je jedna svobodárna, jeden jednopokojový byt, jeden dvoupokojový, čtyři třípokojové a jeden čtyřpokojový byt. Domy se skládají ze dvou obytných traktů, vzájemně propojených.  Byť se jedná na první pohled již o standardizovanou produkci panelových domů, patří tato trojice domů svým řešením k tomu lepšímu, co se podařilo ve Zlíně vyprodukovat. Zajímavou zvláštností jsou nosné pilíře ze severní strany domů u vstupních dvěří.

V posledních letech prošli všechny domy úspěšnou revitalizací, kdy se naštěstí podařilo udržet jednotnou barvu fasády.

Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy
Výškové domy

zpět

Komentáře

Nemáte informaci, kdy byly jednotlivé domy z této trojice dokončeny? Ze staré pohlednice se zdá, že první se stavěl dům u Lorencovy ulice, ale tomu neodpovídají popisná čísla. Ta jsou u východnějších domů výrazně nižší...

Aha, tak to úplně přesně nevím...osobně jsem měl pocit, že se stavělo spíše z opačné strany...zjistíme..(-:

Bydlel jsem tehdy na Lorencově 3346 - tzv. elektrické domy - a pamatuji se, že první byl postaven věžák u Lorencovy, resp. mezi Lorencovou a bří Jaroňků.

Bydlel jsem v uvedených letech na Lorencove 3346 - tzv. elektrické domy - a pamatuju si, že první byl postaven dům u Lorencovy ulice - resp. mezi Lorencovou a bří Jaroňků.