Veřejný prostor Zlín

zpět

Veřejný prostor Zlín

V nejnovějším vydání kulturního programového měsíčníku InZlín byl uveřejněn článek mapující nové úpravy veřejného prostoru v nejexponovanějších částech města Zlína - podchodu na náměstí Práce, Gahurova prospektu a parku Komenského poblíž současné knihovny.

Ve mestě Zlíně již dříve proběhla výběrová řízení na úpravy vnitřního prostoru města, která byla bývalým vedením města, dle názorů mnohých, často zadána údajně bez transparentního výberového řízení. Tato zadání byla posléze zase odvolána po volbě nové vládnoucí garnitury města Zlína. Znovu pak byly tyto projekty opětovně vysoutěženy v novém tendru a zakázky na novou podobu městského prostoru dostaly - velmi správně - zejména týmy pod vedením místních architektů. 

P.Chládek ml. - podchod, J.Ressová - H.Maršíková - Gahurův prospekt, V.Babka -P.Mudřík - Park Komenského.

Osobně jsem neměl nic podstatného k původním návrhům - zejména od autorky Kongresového centra a Knihovny UTB Evy Jiřičné. Stejně tak nemám nic podstatného k novým návrhům, které budou v blízké budoucnosti realizovány. Spíše se mi líbí více.

A tak snad jen skromné laické postřehy, které mě při prezentaci uvedených projektů napadly:

PODCHOD: Celkem oceňuji budoucí odstranění krabicoidního - v pravdě nevhodného objektu nadstavby podchodu. Dle uvedené prezentace : "Díky odstranění nadzemní části se do podchodu dostane také přirozené světlo dopadající na plochu otevřeného schodiště nově rozšířeného na celou šířku podchodu, což pro stavbu přinese zcela novou kvalitu".

Nicméně mě jako neodborníka například napadá, či vlivem uvedého odstranění zastřešení nedojde také k přirozenému- nepřirozenému dopadu nechtěného deště a zejména pak dopadu sněhu v zimním období na uživatele podchodu a tím pádem značně stíženému pohybu občanů po namrzlém schodišti?? (-: Kdo má ten deštník pořád vytahovat, že...(-: Myslím ale, že tento problém půjde nějak elegantně vyřešit.

Taktéž asi na Gucciho prodejnu můžeme díky sveřepému odporu současných nájemců krámků v podchodu asi zapomenout. On INFOSERVIS také není k zahození...(-:

GAHURŮV PROSPEKT: Travnaté plochy zapuštěné do terénu budou působit velmi příhodně spolu s obrubníky sloužícími na místo laviček.

Guhurův prospekt. Místo stávajících chodníčků, které nejsou ze spodní části vidět, vzniknou cestičky zasazené v terénu.

"Na zvýšené obrubníky se dá sednout. Zelená travní plocha se opticky sčítá s vrchní částí a vytváří jeden nerušený pás"

Na uvedém grafickém návrhu, jak se mi zdá, je ovšem téměř jako fixou vymazáno napojení Obchodního domu a Gahurova prospektu vůbec, nepříliš vábnou obslužní komunikací! Snad bude tato imaginární fixa působit i v reálu uvedené rekonstrukce místa  a vše bude působit stejně vzdušně jako na počítačové presentaci. Hlavně přechod! 

PARK KOMENSKÉHO: přestavba parku se mi líbí velmi - včetně nově navržených staveb: například nového hudebního altánu! Jako přístavba současné budovy knihovny F.Bartoše má vzniknout pavilon kavárny.

Snad jen otázku vzbuzuje fakt, proč podobná stavba (bez ohledu na požadavky investora) nemohla vzniknout již na místě ne příliš vkusné  novodobé kadibudky - alias "Whisky A-GO-GO BAR" - v místě bývalých veřejných záchodků u tržiště?

Nu uvažme..a těšme se...

 

Martin Válek

www.architekturazlin.cz

 


 

 

zpět

Komentáře

Dobrý den,

nejdříve bych rád velmi pochválil tento web, je to mimořádný počin, který si Zlín už dlouho zasluhoval.
A teď bych chtěl napsat svůj pohled na jednotlivé rekonstrukce centra Zlína:
Park Komenského - především si nejsem jistý zda byla nutná takto rozsáhlá změna, snad stačila úprava dětského hřiště a výměna mobiliáře. Mám nepříjemný pociut že tato soutěž byla vyhlášena trochu schválně aby byl další argument proč nepoužít návrh AI Design. Nicméně stalo se a mé výhrady míří především k nesmyslné pergole přilepené na stávající budovu knihovny. Trochu mi to přijde jako zoufalá snaha ten jinak nudný návrh poněkud doplnit. Jinak nejde o nic mimořádného, lehká změna trasování cest, nové dětské hřiště, hudební pavilón (zdá se dost malý) a standardní mobiliář z nabídky mmcité.
Spodní část Gahurova prospektu - tady mi nejvíc vadí šedivost návrhu, který je postavený na betonových cestách (spíše zákopech). Jsem velmi zvědavý jak bude vyřešena kanalizace a ochrana skrytého osvětlení před vlivy počasí a provozu. A hlavně - pokud nebude schválen navržený přechod ve formě zvýšeného prahu, tak trasování cest postrádá smysl.
Podchod - tento návrh považuji za velký průšvih a ostudu. Opět šedivost, nenápaditost a beton. Nezakrytá díra do země bude při špatném počasí značně komplikovat pohyb chodců, velmi se obávám vážných úrazů. Nadstřešení rampy jen kopíruje stávající, mimochodem velmi povedený, stav a pouze doplňuje výtah. Vnitří část ani nestojí za komentář, ale za tu částečně nemůže architekt ale neschopné vedení města.
Prostě návrh AI Design oba související návrhy převyšuje rozdílem několika tříd. Bohužel současné vedení Zlína tvrdohlavě trvá na realizaci...

Petr Holeček