Velké kino

zpět

Velké kino

Základní informace

Rok: 
1933

Velké kino - budova Velkého kina vyrostla na náměstí Práce v roce 1933. Prvotní návrh kina vypracoval architekt Miroslav Lorenc, který se právě kvůli tomuto projektu nepohodl s Tomášem Baťou a od firmy odešel. Autorem kina je velmi pravděpodobně F.L.Gahura i když to opět není zcela doloženo, možná i proto, že budova vznikala jako provizorní dočasné řešení a postupně se počítalo s výstavbou nového kulturního centra. Nicméně ve své době se jednalo o jednoznačně největší kinosál v Československu, možná i ve Střední Evropě - vždyť kapacita sálu byla 2270 návštěvníků (dnešní kapacita je někde kolem tisíce míst). Při stavbě bylo použito širokorozponové svařované ocelové konstrukce, pro opláštění bylo využito heraklitu.

Velké kino se ovšem zachovalo a slouží filmovým divákům dodnes. I dnes je jak neodmyslitelným prvkem náměstí Práce, tak i součástí Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, který je každoročně pořádán ve Zlíně.

Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino

zpět