Velké kino

zpět

Velké kino

Základní informace

Rok: 
1933

Velké kino - budova Velkého kina vyrostla na náměstí Práce v roce 1932-33.

Autorem kina je velmi pravděpodobně F.L.Gahura i když to opět není zcela doloženo, možná i proto, že budova vznikala jako provizorní dočasné řešení a postupně se počítalo s výstavbou nového kulturního centra.

Ve své době se jednalo o jednoznačně největší kinosál v Československu,, kapacita sálu byla 2270 návštěvníků (dnešní kapacita je někde kolem tisíce míst).

Při stavbě bylo použito širokorozponové svařované ocelové konstrukce, pro opláštění bylo využito heraklitu.

Velké kino se ovšem zachovalo a slouží filmovým divákům dodnes. I dnes je jak neodmyslitelným prvkem náměstí Práce, tak i součástí Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, který je každoročně pořádán ve Zlíně.

V současné době byl vybrán vítězný návrh architektonické soutěži na přestavbu na multifunkční kulturní objekt. Blíží se tak rekonstrukce tohoto cenného objektu.

Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino
Velké kino

zpět