Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment

zpět

Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment

Základní informace

Rok: 
1978
Architekt: 
J. Gřegorčík
Architekt: 
Šebestián Zelina

Sídliště Jižní Svahy  - o výstabě na kopcích severně od centra města (Stráně) se uvažovalo již ve dvacátých a třicátých letech. Postupně byly vypracovány různé regulační plány města např. od F.L.Gahury, či dokonce samotného Le Corbusiera, které s různorodou zástavbou počítaly. Není dnes úplně jasné proč k výstavbě před válkou nikdy nedošlo.Taktéž poválečný regulační plán z roku 1947 (společné dílo V.Karfíka, F.L.Gahury, A.Vítka, T.Slezáka, J.Voženílka a V.Kubečky) obsahuje návrh zástavby v tomto prostoru.

Kolem roku 1968 se definitivně rozhodlo o výstavbě nového obytného souboru na Jižních Svazích. Z několika návrhů byl vybrán ten nejlepší, od dvojice architektů Šebestiána Zeliny a Jiřího Gřegorčíka, který patří jednoznačně k nejzajímavějším počinům panelové výstavby nejen ve Zlíně, ale i v celé republice. Jako šťastná volba se ukázalo použití, tehdy ve Zlíně připravované nové konstrukční soustavy NKS-G a k tomu postavené panelárny holandské firmy Smith, která přímo na místě vyráběla panely pro tento nový typ domů. Na rozdíl od většiny fádních projektů panelových sídlišť se mezi lety 1972 až 1980 autorům I. etapy sídliště JS podařilo geniálně zakomponovat bodové, terasové, chodbové i lodžiové domy do krajiny. Použitím obkladů z cihelného pásku (panely se s páskem vyráběly přímo v panelárně) byl zaručen soulad s dřívější baťovskou výstavbou ve městě.

Jako výškový středobod obytného souboru byl vypracován unikátní návrh čtrnáctipodlažního  (dvanáct bytových podlaží) výškového segmentového domu s přilehlým komplexem občanské vybavenosti - tzv. první segment. Tento typ bytového domu je v rámci panelové výstavby naprosto ojedinělý a volně navazuje na tradiční výstavbu kolektivních domů ve Zlíně (Voženílek, Drofa), i když se jeho význam často neprávem podceňuje. V objektu se nacházejí především malometrážní byty a garsonky. Mezi obyvateli Zlína dostal nálepku "Dům hrůzy", převážně díky různorodé skladbě nájemníků. Přilehlé centrum Panorama zajištuje infrastrukturu občanské vybavenosti sídliště.

V druhé polovině 80-tých let byla v II.etapě sídliště postavena kopie tohoto segmentového domu - II.Segment.

Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment
Sídliště Jižní Svahy I.etapa - I. Segment

zpět