Rybníky

zpět

Rybníky

 Rybníky -  areál s dřevěnými baráky ve kterých byli po II. světové válce na nějakou dobu internování kolaboranti a občané německé národnosti, kteří se museli podílet na poválečné výstavbě Zlína (Gottwaldova). Podobný internační tábor se nacházel ještě také na Kudlově.

Další část areálu je zastavěna převážně jednopodlažními objekty,částečně z ba´tovské i poválečné doby, které byly a jsou povětšinou používány ke skladovacím účelům. Dnes jsou pronajaty soukromým subjektům k různým výrobním i nevýrobním činnostem.

Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky
Rybníky

zpět