Přestavba Obchodního domu se prozatím odkládá

zpět

Přestavba Obchodního domu se prozatím odkládá

Dovolujeme si informovat naše zákazníky i obchodní partnery, že původně zamýšlený termín zahájení rekonstrukce obchodního domu PRIOR Zlín se posouvá. Důvodem je složitost projektové přípravy nad očekávaný rozsah i obtížná makroekonomická situace, která nedovoluje realizovat rekonstrukci dle dříve zveřejněného harmonogramu. O vývoji a reálném termínu zahájení rekonstrukce obchodního domu PRIOR Zlín Vás budeme na tomto místě informovat.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Vedení společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s.

Ideální poloha OBCHODNÍHO DOMU je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu rekonstrukce a přístavby OBCHODNÍHO DOMU.

Urbanistické řešení v zásadě respektuje poměry založené historickým řešením OBCHODNÍHO DOMU. Navrhovanou dvoupodlažní jižní přístavbou na úrovni 1. PP a 1. NP s komerčními plochami a parkováním na střeše je revidován současný způsob zásobování OD ve 3. NP. Zásobovací příjezd je řešen z východní strany na úrovni 1. NP mezi objekty OD a nové přístavby. Hlavní vstupy pro návštěvníky jsou dva – v ose severní fasády v 1. NP, druhý z jižní strany od parkoviště na úrovni 2. NP. V projektu se uvažuje s investičním zásahem do plochy parkoviště severně od objektu OD ve smyslu realizace podzemního parkoviště, což umožní vstup zákazníků na úrovni 1. PP.

Rekonstrukce a přístavba připraví komerční pronajímatelné plochy ve čtyřech podlažích, dvě podlaží pro administrativní využití a pět podlaží pro kvalitní hotel včetně doplňkových služeb, stravování, wellness, fitness s bowlingem apod. Nové pohyblivé schodiště vyveze zákazníky také k bazénu umístěnému v 7. podlaží. Přístavba desátého podlaží je připravena pro zřízení kavárny s letními terasami a vodní plochou.

zpět