Objekt továrny Meta A. Červinky

zpět

Objekt továrny Meta A. Červinky

Základní informace

Továrna META - tovární objekt výrobny na barvy a laky Antonína Červinky poblíž ulice Kvítkové.

Budovy byly postupně přastavovány a dvoupatrová budova vznikla v roce 1927-28. Původně se příliš melišila od budov baťovských, omítnuta byla až v porevoluční době.

Dnes se v objektu nacházejí prostory bankovní

Objekt továrny Meta A. Červinky
Objekt továrny Meta A. Červinky

zpět