Obchodní dům

zpět

Obchodní dům

Základní informace

Rok: 
1931

Obchodní dům -  po otevření prvního obchodního objektu (Tržnice) bylo rozhodnuto kolem roku 1930 o výstavbě nového velkokapacitního obchodního domu na náměstí Práce. Návrh stavby pravděpodobně provedl opět F.L.Gahura, byť se potvrzující dokumenty nedochovaly. V roce 1931 byl objekt prakticky hotov a v roce 1932 byl již plně v provozu.

Objekt Obchodního domu je situován východněji směrem k bývalé cihelně firmy Baťa. Je další neodmyslitelnou dominantou náměstí Práce, v podstatě prvním mrakodrapem ve Zlíně (společně s desetipodlažní budovou centrálního skladu v areálu továrny). Jako nosné konstrukce je znovu použito železobetonového skeletu, který se již osvědčil při stavbě továrních budov. Původně vypadala budova trochu odlišně než dnes. Zejména spodní obchodní podlaží měla jinou výšku než horní (použitím speciálních okenních výplní). Tento prvek byl při pozdějších úpravách odstraněn instalací poněkud kontroverzního vlnitého plechu. Jak už to v tehdejší době bývalo, budova Obchodního domu nesla na plášti firemní hesla či reklamní nápisy služeb. Také zadní přístupový trakt byl nejprve upraven V.Karfíkem v roce 1934 a později za socialismu ne příliš vhodně dostavěn do výšky budovy. Součástí komunikací byly výtahy, až do nedávné doby s lidskou obsluhou.

V současnosti slouží objekt stále jako obchodní dům s mnoha obchody a objevily se už i plány na vytvoření hotelového zařízení v horních patrech budovy.

V roce 2018 byl Obchodní dům nově zrekonstruován (Obchodní dům - rekonstrukce) a do značné míry mu byla vrácena jeho původní (vnější) podoba.

 

 

Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Obchodní dům
Interiér: 
Obchodní dům

zpět