O webu

zpět

Vítejte na stránkách mapujících architektonické dění na území města Zlína. Stránky zachycují vývoj architektonických počinů od dob, kdy nebylo město víc než jen pouhou vesnicí pastevců a pasekářů, přes dynamický rozmach města před druhou světovou válkou v době rozvoje Baťova impéria, přes poválečný vývoj socialistického realismu a  sídlištních celků, až po porevoluční a soudobé stavby a nové architektonické počiny. Zejména pak v podobě jak se jednotlivé objekty a domy z historie dodnes zachovaly, či jak jsou stavěny, přestavovány a postupně přeměňovány do moderní současné podoby.

Naším cílem je zprostředkovat (nejen) obyvatelům Zlína sice jednoduchý, přehledný, ale rovněž do podrobna sahající pohled na architektonické zajímavosti města, funkcionalistickou architekturu, na výstavbu baťovských dělnických kolonií, ředitelských vil i poválečných sídlišť, bytových i rodinných domů. Přiblížit občanům okolnosti, ve které době byla ta či ona stavba postavena, kdo a jak se na jejím vzniku podílel.Tvoříme jakýsi sborník zlínské architektury, kde takřka každý dům či stavba je zachycena a opatřena základními informacemi o jejím vzniku a histori. Dáte-li si práci, najdete jistě i svůj dům..(-:

Rovněž se stránky snaží přiblížit staré baťovské tradice, důležité historické osobnosti města a rovněž kulturní a společenské dění na území města dříve i dnes. Shlédnout můžete také mnohá  videa vztahující se k historii i současnosti města Zlína.

Rádi přinášíme pohled Zlíňákům dlouhodobě žijícím v zahraničí na jejich rodné město. Zároveň bychom rádi u mimozlínských návštěvníků zažehli zájem o naše město a jeho zcela unikátní architekturu a možná je tak i případně přilákali k návštěvě. Stránky sice prvoplánově neaspirují býti ani přespříliš fotograficky umělecké a  ani snad přehnaně odborné po architektonické stránce (i když v obou aspektech se chtějí, budou trvale zlepšovat)!

Věříme, že se tak bude dít i za Vaší pomoci a proto uvítáme jakékoli případné komentáře či upřesňující informace k jednotlivým stavbám, či jakoukoli iniciativu k obohacení tohoto projektu.

Neváhejte tedy vstoupit a užít si pobyt ve virtuálním či skutečném Zlíně.

 

Použití fotografií pro veřejnoprávní účely se nebráníme (užití nesmí ovšem zasahovat do práv třetích stran). Stránky jsou na bázi nekomerční. Uvedení zdroje, či předchozí souhlas, při použití fotografií, bereme jako věc slušného jednání! Pokud na serveru narazíte na fotografie, které dle Vašeho názoru narušují ochranu vašeho soukromí či majetku, můžete požádat o jejich úpravu či vymazání.

Martin Válek - www.architekturazlin.cz


zpět