Evangelický kostel

zpět

Evangelický kostel

Základní informace

Rok: 
1937
Architekt: 
Vladimír Karfík

Evangelický kostel - kolem 20-tých let minulého století začal i baťovském Zlíně narůstat procento věřících hlásících se k evangelické církvi. První provizorní modlitebna se nacházela v ulici Hluboké ale brzy byla prostorově nedostačující. Firma Baťa vyslyšela četná přání místních evangelíků a ve spolupráci s městem byla vybrána parcela na ulici Štefánikově, v dosti svažitém terénu.

 Protože relativní střídmost baťovských staveb konvenvala potřebám Evangelické bratrské církve, není s podivem, že puristický návrh svatostánku vytvořil právě dvorní architekt koncernu Bata -  Vladimír Karfík. Architekt Karfík navíc již před tím, vytvořil zdárný návrh evangelického kostela v bratislavské Petržalce.

Stavba započala v roce 1936 a již za rok byl svatostánek hotov. Stavbu provedl známý zlínský stavitel Josef Winkler - celkové náklady stavby přesáhly 400 tisíc korun a na zvony již nezbylo. V tomto puristickém díle můžeme pozorovat spojení tří gradujícíchhmot - vstupního traktu, chrámové lodi a veže se zvonicí s typickým kalichem. Elegantně čistě pak působý štíhlá svislá dělená okna. Chrám složí nejen evangelíkům ale i cirkvi československé-husitské a církve bratrské.

Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel

zpět