Miloslav Totušek

Narozen 25.3.1922 v Břeclavi

Zemřel 2.1.1983 v Zlíně

Architekt Miloslav Totušek  vystudoval pražskou UMPRUM u profesora P. Smetany. Po dokončení studií v roce 1948 odešel do Zlína (Gottwaldova) kde se plně začlenil do nové generace pobaťovských architektů v místním stavebním oddělení n.p.Svit. Netrvalo dlouho a M.Totušek přešel jako ředitel do nově utvořeného Stavoprojektu - spolu s Centroprojektem dva nejvýznamější projekční podniky poválečné výstavby nejen ve Zlíně. Místo ředitele sice ztratil po normalizačních čistkách v roce 1971, nicméně v podniku až do své smrti působil jako hlavní architekt.

Ve Zlíně se poprvé významěji podílel při řešení poválečného sídliště ve stylu sorely na Lazech (jakási malá zlínská Poruba) 1954 a menších bytovek na Kudlově. Výrazným počinem byla pak budova sídla mateřského Stavoprojektu (spolupráce s J.Čančíkem) roku 1964, která umně uzavřela travnatý prospekt oproti továrny tvořený budovou Polikliniky a CSAD. Věnoval se i výstavbě bytových domů - jeho výškový dům na Sokolské (1968) je dodnes dominantou této části města. Zapojil se i do návrhů tehdy tak oblíbených řadovek - konkrétně na Nivách (1978)

Vrcholným dílem byla pak výstavba multifunkční Sportovní haly (1977). Architekt Totušek se podílel i na celé řadě projektů mimo město Zlín např. veletržní expozice firmy ORION.