Lidová škola urbanismu

zpět

Lidová škola urbanismu

Lidová škola urbanismu je osvětový přednáškový cyklus pro širokou veřejnost. Nechceme vyškolit nové urbanisty, ale srozumitelnou formou uvést zájemce do této problematiky a pomoci jim se v ní orientovat. LŠU 2014 VIZE MĚSTA 21. STOLETÍ představí ekologicky a ekonomicky udržitelné a sociálně inkluzivní demokratické vize města, založené na občanské participaci. Představí příklady z domova i ze světa a vytvoří platformu pro setkání a diskuse aktivistů, akademiků, odborníků a veřejnosti se smyslem pro zodpovědnost za přátelské, obyvatelné a zdravé město.

Program sestavili Michaela Pixová a Tomáš Vích

15. 4. 2014, úterý 18.00
Karel Maier Město krátkých vzdáleností – návrat k tradičnímu pěšímu urbanismu

28. 4. 2014, pondělí 18.00 anglicky, sál ARCHIP, Fr. Křížka 1, Praha 7
Martin Horák Postkomunistická transformace a demokratická samospráva - kritický pohled – problémy uzavřeného vládnutí a korupce v Praze

5. 5. 2014, pondělí 18.00
Richard Biegel Vize města klubu Za starou Prahu – staré, nové, stále živé

19. 5. 2014, pondělí 18.00
Vlado Milunić Město včera, dnes a zítra – nestor zdravého inspirativního urbanismu

9. 6. 2014, pondělí 18.00
Lucie Doleželová Urbanismus věc veřejná? – vývoj urbanistického managementu

29. 9. 2014, pondělí 18.00
Jakob Hurrle Ökohauptstadt Freiburg – od občanských protestů k vizi udržitelného rozvoje

20. 10. 2014, pondělí 18.00
Alberto di Stefano Růst Prahy: odlišný přístup – industriální a zemědělské konverze

10. 11. 2014, pondělí 18.00
Jaroslav Zima Kamenné město – vize reurbanizace města, Vltavský Generel z roku 1994 a současné projekty

8. 12. 2014, pondělí 18.00
Martin Kloda Městský prostor po konci Moderny – příčiny a důsledky deflace v centrech českých měst

organizuje PragueWatch www.praguewatch.cz
Galerie J. Fragnera www.gjf.cz

zpět