Jiří Voženílek

Jiří Voženílek

Architekt: Jiří Voženílek

 

Narozen: 14.8. 1909 v Holešově

 

Zemřel: 4.11.1986 v Praze

Jiří Voženílek studoval architekturu a stavitelství v Praze mezi lety 1928-33. Ve 30-tých letech byl členem avandgardní levicové skupiny PAS spolu s Karlem Janů a Jiřím Šturzou. I přes jeho očividné levicové zaměření se mu v roce 1937 podařilo uchytit ve vývojové kanceláři firmy Baťa ve Zlíně, kde se posléze stává vedoucím projektantem.

Již na začátku války se spolupodílí na experimentech stavebního oddělení s prvními montovanými panelovými stavbami. Minimálně jako vedoucí je podepsán pod trojicí tzv. svobodáren pro sestry na Obecinách. Po konci války přichází jeho doba největších realizací ve Zlíně i vůbec, kdy se stáva vedoucím výstavby a v podstatě hlavním architektem. Vypracoval regulační plán města Zlína a Otrokovic (platí takřka dodnes) i generel obuvnické továrny (1946-47). Z jeho dílny jsou i návrhy prvních poválečných továrních budov (1946-47). které byly stavěny na místě bombardováním poničených starých továrních objektů.

Vrcholným dílem Jiřího Voženílka byla poté nesporně stavba "Kolektivního domu" - jakési realizace nových trendů v bydlení, přicházejících zejména ze Sovětského svazu. Nejprve v roce 1949 realizovali spolu s M.Drofou experimentální buňku, jakýsi vzorový segment bytové jednotky a posléze byl stejnou metodou postaven celý dům - včetně jídelny a přilehlých objektů mateřské školky v roce 1950..

Na začátku 50-tých let Jiří Voženílek odchází pracovat do Prahy, kde působí ve funkcích například jako vedoucí Stavoprojektu, hlavní architekt města Prahy nebo ve vysokoškolských pozicích. Po roce 1970, v době normalizace, však upadá v nemilost a stahuje se z veřejných funkcí.