Jednodomek - Nad Ovčírnou

zpět

Jednodomek - Nad Ovčírnou

Základní informace

Rok: 
1926

Jednodomek - hojně stavěný zejména v dělnických koloniích  Nad Ovčírnou a Letná, ale i jinde po městě.

Z prvotní dělnické kolonie Letná výstavba baťovských domků velmi brzy přeskočila i do sousední kolonie k lesu nad tehdy se teprve rodícím náměstím Práce -  do kolonie Nad Ovčírnou.

Pro tuto část města byl naplánován zejména typ jednodomku (v některých plánech označované jako jednodomky učitelské). Kolem roku 1926 byly tyto jednodomky vystavěny podél úzkých uliček Nad Ovčírnou. Exepláře tohoto jednodomku se najdou téměř e všech koloniích.

Určitá část území byla zastavěna i individuálními domky vyššího standardu pro vedoucí pracovníky firmy. V jednom z nich bydlel po svém příchodu do Zlína i architekt Vladimír Karfík, než se posléze přestěhoval do své vily, kterou si sám navrhnul v rámci mezinárodní soutěže na nový typ obytného domku v roce 1935.

Domky byly stavěny v různých dispozičních variantách, zejména co do místností a oken - některé s verandou a lodžií, některé dokonce  i s přičleněnou garáží.

Po válce bylo několik poškozených domků po bombardování nahrazeno  nepůvodnímy přestavbami (celkem 3).

Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou
Jednodomek - Nad Ovčírnou

zpět