Internáty

zpět

Internáty

Základní informace

Rok: 
1927

Internáty 1927-1937 - s rozmachem produkce Baťova koncernu nastala nutně potřeba nových pracovních sil a tak každoročně do Zlína proudily davy mladých lidí za prací. Tyto nové zaměstnance bylo třeba nějak ubytovat. Již roku 1925 byl na (budoucím) náměstí Práce postaven první internát (nedochoval se) a ve druhé polovině 20-tých let již probíhala výstavba svobodáren na Letné.

Nicméně teprve roku 1927 vypracovává architekt F.L.Gahura unikátní projekt parkového prospektu s řadou, do terénu jediněčně zakomponovaných velkokapacitních internátů. Tento celek přímo navazuje na náměstí Práce. Na vrcholu prospektu (náměstí T.G.M.) vyrostly později dvě budovy studijních ústavů ve stejném duchu jako internáty a Památník T. Bati. Tento jedinečný prospekt ubytovací čtvrti je dodnes jedním z nejkompaktnějších architektonických souborů, nejen ve Zlíně.

Budovy internátů využívají u Bati osvědčeného skeletu 6,15 x 6,15 z továrních budov a cihelného zdiva.V přízemí objektů bylo většinou umístěno společenské a stravovací zázemí, ostatní patra byla rozčleněna na jednotlivé pokoje se středovou chodbou.

Po znárodnění připadly internáty stejně jako celá továrna n.p. Svit a později byly hojně využívány pro ubytování dělníků ze spřátelených zemí RVHP, zejména z Vietnamu a Kuby. Po roce 1989 byly budovy rozprodány a jejich budoucnost vypadala nejistě. V poslední době došlo naštěstí ke skoupení většiny budov Univerzitou T. Bati, jejich rekonstrukci a některé jsou stále využívány jako internáty či školy.

Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty
Internáty

zpět