(-) Hrad Malenovice

zpět

(-) Hrad Malenovice

Malenovický hrad - jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu - leží jen kousek od centra moderního Zlína v místní části Malenovice. Historie hradu Malenovice sahá do 14-tého století, kdy moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský  nechal vystavět v Malenovicích menší hrad. Koncem 15-tého století přešel hrad do rukou chudého šlechtického rodu Tetourů z Tetova, kteří provedli renesanční přístavbu.

V průběhu staletí tak hrad prošel několika přestavbami (od gotiky, přes baroko, rokoko až po podobu renesanční), kdy patřil různým šlechtickým rodům Lichtensteinů, Salm-Neuburgů a Šternberků, kteří z původního gotického středověkého hradu postupně vytvořili sídlo zámeckého typu, později ještě barokně upravené. Až do poloviny 20. století si hrad udržel funkci obytnou a správní.  K roku 1953 se podařilo uskutečnit myšlenku začlenění hradu do nově vznikajícího Krajského muzea v tehdejším Gottwaldově. Hrad je od 50-tých let veřejnosti přístupný a jsou v něm uloženy četné expozice.

Dodnes je oblíbeným výletním místem Zlíňanů i turistů z okolí.

(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice
(-) Hrad Malenovice

zpět