Hanzelkova vila

zpět

Hanzelkova vila

Základní informace

Rok: 
1956
Architekt: 
Zdeněk Plesník

Hanzelkova vila - stejně vila Miroslava Zikmunda i vila pro druhého z dvojice slavných cestovatelů Jiřího Hanzelky nese rukopis Zdeňka Plesníka. Dům stojí v těsném sousedství vily Zikmundovy, je zasazen do svažitého terénu zahrady - což umožnilo variabilní členění tří podlaží domu. Střední patro bylo nenápadně rozděleno na část obytnou, pracovní a dokonce i hudební - Jiří Hanzelka si nechal do vily instalovat varhany. V suterénu jsou umítěny garáže, v nejvyšším patře pak ložnice a toalety.V přední části fasády dominuje polozapuštěný balkon.

Známý cetovatel ovšem ve vile příliš dlouho nepobýval a v roce 1958, při jeho odchodu do Prahy, dům věnoval státu (výměnou za příslib finančních prostředků na další zahraniční cesty), za účelem zřízení mateřské školky. Během let se ovšem provedly né zcela pietní zásahy do objektu, které dílo lehce znehodnotily. Dnes se ve vile nachází rehabilitační stacionář města Zlína.

Hanzelkova vila
Hanzelkova vila
Hanzelkova vila
Hanzelkova vila
Hanzelkova vila

zpět