Gymnázium Lesní čtvrt

zpět

Gymnázium Lesní čtvrt

Základní informace

Architekt: 
Mojmír Čevela

Původní objekt Gymnázia byl na Lesní čtvrti vybudován  (nejprve jako Střední všeobecně vzdělávací škola) mezi lety 1961-62 dle návrhu architekta M.Čevely. Pod lesem v těsné blízkosti válečné výstavby montovaných domků vyrostl tehdy experimentální projekt pavilonových objektů budoucího gymnázia. V členitém svažitém terénu bylo vybudováno 5 samostaných pavilonů o 28 třídách. Součástí školy byla také budova tělocvičny, kotelny a jídelny. Později přibyl ještě jeden pavilon (nevzhledný likusák) a v roce 1984 byl dostavěn přírodovědný pavilon. Součástí areálu byla rovněž malá hvězdárna.

Určitou nevýhodou vzájemně nepropojených pavilonů byla nutnost se téměř po každé hodině přesunovat z pavilonu do pavilonu, včetně převlékání a přezouvání (jako studentu této školy mi to osobně přišlo spíše jako výhoda, neboť se o pár minut zkracovaly vyučovací hodiny).

Každopádně v 80-tých letech přestal areál technicky i účelově vyhovovat, a tak se začalo uvažovat buď o přesunutí gymnázia jinam, nebo jeho kompletní rekonstrukci. V roce 1986 byl vypracován návrh přestavby I.Přikrylem a v roce 1994 I.Bergmannem. Oba plány  se snažily  přijít s řešením rekonstrukce a hlavně s konečným propojením pavilonů v jeden celek.

K samotné rekonstrukci však došlo až po roce 2000 dle návrhu A.Písaříka. Postupně ve 4 etapách byly jednotlivé objekty spojeny v jeden funkční celek. Tři pavilony byly nově přestavěny a jeden zmizel úplně. Mezi lety 2003-2011 byly propojeny a zrekonstruovány i objekty jídelny s tělocvičnou a nakonec se rekonstrukce dočkal i přírodovědný pavilon. Hvězdárna byla posunuta na vrchol areálu a nově postavena dle návrhu I.Havlíčka.

Celkovou rekonstrukcí tak získalo Gymnázium Zlín moderní školské zařízení třetího tisícileti.

Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Gymnázium Lesní čtvrt
Interiér: 
Gymnázium Lesní čtvrt

zpět