Dvojdomek s rovnou střechou

zpět

Dvojdomek s rovnou střechou

Základní informace

Rok: 
1927

Dvojdomek s rovnou střechou - mezi lety 1927-35 nejrozšířenější typ baťovského domku. Již při plánování výstavby v koloniích Zálešná kolem roku 1927 byl jako jeden ze dvou typů navržen dvojdomek s plochou střechou. Tento typ domku (v místní hantýrce nazývaný "půldomek") se nakonec stal masově nejrozšířenějším (i když kvalitativně a uživatelsky snad asi nejslabším), při výstavbě dělnických kolonií ve Zlíně. Tento typ byl postupně použit při budování čtvrtí Zálešná, Podvesná, pozdeji Díly, stejně jako zahuštovací varianta mezi- domků pro dostavbu kolonie Letná ve 30. letech.

Ovšem i v této variantě existuje několik typů, lišících se zejména v dispozici domu či místností a oken. U několika exemlářů jednodomků s rovnou střechou, bylo použito kombinace červené i bílé cihly, jako u jednodomků se šikmou střechou.

Označení dvojdomek  úplně neplatí u všech typů domků, po druhé světové válce, kdy byla Baťova továrna znárodněna a domky připadly městu, došlo v některých případech k dalšímu dělení bytových jednotek na menší, čímž vznikly jakési čtyřdomky. A stejně tak již v původní baťovské výstavbě -  například zejména na Letné - byly některé typové dvojdomky projektované rovnou jako čtyřdomky, kdy se na obou stranách domu nacházely dvě menší bytové jednotky.

V dnešní době zase dochází k revitalizacím domů, zateplení za použití cihelného pásku na vnějším plášti. Velká část domků byla zejména v dobách soudruhů (v tomto směru kupodivu benevolentních) značně znehodnocena různými přístavbami, prkenicemi či kůlnami.

Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou

Poskytnuté plánky interiérů od architekta P.Veverky

Interiér: 
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou
Dvojdomek s rovnou střechou

zpět