Divadlo Pracujících

zpět

Divadlo Pracujících

Základní informace

Rok: 
1967
Architekt: 
F. Rozhon
Architekt: 
M. Řepa

Divadlo pracujících 1961-1967 - profesionální divadlo ve Zlíně vzniklo těsně po druhé světové válce a do roku 1957 hostovalo v budově Malé Scény. Působilo zde mnoho známých herců (Adamíra, Prachař, Langmiler, Moučka, Šimánek, Vejražka, Kaplanová, Libíček). Zlínské (vlastně gottwaldovské) divadlo bylo v té době známé převážně díky hrám poplatným socialistickému realismu. 

V roce 1958 byla vypsána soutěž na novou budovu divadla a posléze  byl vybrán návrh architektů Miroslava Řepy (mj. autora českého pavilonu EXPO Montreal67) a Františka Rozhona, na projekt nového činoherního divadla. Po několika letech přípravy a realizace projektu se dostalo městu 11. 11. 1967 nové velkorysé divadelní budovy. V té době se divadlo projektovalo jako spádové a počítalo se s četnými zájezdy návštěvníků z regionu a mnoha školními představeními. Z dnešního hlediska to byla jakási předimenzovaná divadelní stodola, kde kapacita sálu je cca 800 návštevníků (dnes jen těžko naplnitelné), a divadlo  se tak stalo  největším poválečným divadelním sálem, otevřeným v ČSSR. Rozměry jeviště s točnou, jakožto i technické vybavení byly víc než nadstandardní.

Objekt divadla tvoří soubor dvou volně stojících budov - hlavní a provozní. Provozní část vznikla úpravou a připojením budovy z 30.tých let (pravděpodobně od M.Lorence). Obě stavby jsou propojeny dvěma komunikačními krčky.  Hlavní budova je příkladem reprezentativní, bohatě materiálově i umělecky vybavené architektury s některými rysy "bruselského stylu".  Interiéry jsou bohatě dekorovány, vnitřní foyer slouží i jako plesový sál. Vnější opláštění hlavní budovy je tvořeno několika druhy kamene. Průčelí je v patře celé proskleno, tím vytváří jakousi obrazovku, ve které se zrcadlí okolní objekty. I přes své nesporné kvality, vedla stavba divadla k demolici některých zajímavých objektů, které stávaly na původním místě. Mimo jiné i fary a pozoruhodného funkcionalistického domu advokáta JUDr. Šallera a Anny Šallerové (M. Lorenc).

V současné době Městské divadlo Zlín zahrnuje tři scény činohry. Každoročně se zde koná festival Setkání - Stretnutie (festival českých a slovenských divadelních souborů).

Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících
Divadlo Pracujících

zpět