Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná

zpět

Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná

Základní informace

Rok: 
1924

Baťa při výstavbě myslel především na to, aby poskytl dělníkům co nejrychleji zdravé, odpovídající a cenově rozumné bydlení. Toho se mělo dosáhnout normováním a typizací staveb. Heslem bylo "Raději koupelnu nežli arkýř".  Výstavba čtyřdomků se složitou a finančně nákladnější mansardovou střechou byla proto velmi záhy nahrazena stavbou omítaných čtyřdomků s rovnou (mírně sedlovou) střechou.

Velmi rychle zmizela i omítka, a po pár exeplářích, se začaly na letné standardně stavět čtvrtdomky neomítané.

Návrh domků pravděpodobně vycházel ještě z projektu J.Kotěry (i když v případě baťovské výstavby lze často jen těžko hovořit o konkrétním autorství). Po Kotěrově smrti v roce 1923 převzal štafetu bytové výstavby na Letné jeho žák, kterého sám Kotěra dopručil Tomáši Baťovi - kudlovský rodák F.L.Gahura. Ten se již od začátku výrazně podílel na tvorbě plánů dělnické kolonie Letná.

Domky vycházely z podobné dispozice. Jednalo se o omítané domky, určené pro 4 rodiny, o vnějším půdorysu 15, 7x9,15 m., střecha dřevěná, vnější opláštění bylo omítané. Domky se dodnes zachovaly podél východní části ulice Kotěrova, některé téměř v původním stavu s originálními detaily.

Ve svahu kolmo k ulici Mostní se pak nalézá individuálně řešený dům, který se dispozičně blíží spíše svobodárnám. Je opraven v celkem původní podobě.

Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná
Čtvrtdomek s rovnou střechou - Letná

zpět