Čtvrtdomek s rovnou střechou

zpět

Čtvrtdomek s rovnou střechou

Základní informace

Rok: 
1924

 Čtyřdomek omítaný - kolem roku 1924-25 byla na okraji nově se rodící dělnické kolonie Letná provedena výstavba přechodných experimentálních typů domků s rovnou střechou lemující ulici (dnes U Zimního stadiónu).

Gahurův vliv na řešení těchto domků je pravděpodobný. Stavebně je provedli místní stavitelé Maňas - Blahoňovský.

Tento typ domků jako poslední na dlouhou dobu využil omítané opláštění. Kamenný sokl, který mladý architekt Gahura použil, byl pro tehdejší dobu a tvorbu tohoto autora typický. Nicméně od této chvíle se definitivně přešlo na základový beton a na trvanlivější cihelné spárované zdivo a pro omítku (z ekonomických) již nebylo prostoru.

Občas se dokonce objevují i spekulace o snaze firmy ponechat domky v nezkolaudované podobě (tedy neomítané) kvůli daňovému zatížení, což je myslím trochu nadnesená interpretace.

Domky se zachovaly téměř v nezměněné podobě v celkem zachovalém stavu až do dnešní doby.

Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou
Čtvrtdomek s rovnou střechou

zpět