Čtvrtdomek s mansardovou střechou

zpět

Čtvrtdomek s mansardovou střechou

Základní informace

Rok: 
1922
Architekt: 
Jan Kotěra

Během první světové války nastal velký rozmach výroby v Baťových závodech, což sebou neslo velké nároky na ubytování nově přícházejících dělníku ve Zlíně. Možnosti ubytování dělníků byly skromné. Kolem roku 1915 proto přichází na Baťovu žádost uznávaný pražský architekt Jan Kotěra, aby vypracoval regulační plán první dělnické kolonie Letná. 

Baťovým heslem a zásadou bylo " Kolektivně pracovat, individuálně žít"! Kolektivní bydlení bylo v Baťově pojetí něco jako semeniště neklidu a odborářských nepokojů.

První domky s mansardovou střechou se začaly stavět již od roku 1919, zejména v oblasti dnešní ulice Antonínova.  Nejprve byly  stavěny indiviuální čtyřdomky s mansardovou střechou na svazích jižně od továrny, podle návrhu Jana Kotěry, které splňovaly ideu samostatného bydlení v zahradním městě. Stavěny byly taktéž domy většího rozsahu (s mansardovou střechou) lidově zvané "Včelín" ,

Náklady na jeden dům nesměly převyšovat 20 tisíc korun. Domky se skládaly  z jedné obývací místností s kuchňkou a ložnicí v patře. Samozřejmostí byla již tekoucí voda a splachovací záchod. Sokl byl ještě jako u většiny starých zlínských domků s kamenným  obkladem, od čehož se brzy upustilo. 

Do dnešní doby se dochoval pouze jedinný exemplář (ovšem až z poslední doby výstavby těchto typů z počátku 20. let). Ostatní domky  byly zničeny při leteckém bombardování Zlína spojeneckými vojsky, konkrétně americkým letectvem, letadly typu B-17 a B-2 a to na podzim 20.11.1944. Bombardování samotné začalo ve 12 hod. a 35 min. po poledni, Zbytek domků byl posléze postupně zbořen při výstavbě budov Okresního úřadu a polikliniky.

Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou
Čtvrtdomek s mansardovou střechou

zpět

Komentáře

K poslední větě z tohoto článku - Architekt: Jan Kotěra, Rok: 1918, cituji: "Ostatní domky (čtyřdomky s mansardovou střechou) byly postupně zbořeny při výstavbě budov Okresního úřadu a polikliniky" doplňuji podstatnou skutečnost a to, že nejenom byly tyto domky postupně zbořeny vzhledem k již zmíněné nové výstavbě, ale jejich velká část byla zničena již při leteckém bombardování Zlína spojeneckými vojsky, konkrétně americkým letectvem, letadly typu B-17 a B-2 a to na podzim 20.11.1945. Bombardování samotné začalo ve 12 hod. a 35 min. po poledni. Mgr. John Němeček, Zlín

díky za cenný poznatek..uvádím jej tedy v popisu.....jen tak dále (-:

...omlouvám se za nešťastný "překlep". Bombardování sice proběhlo v listopadu, ale roku 1944 !!! Navíc doplňuji, že bombardování bylo primárně zaměřeno na areál baťovský tovární areál, v jehož bezprostřední blízkosti se domky nacházely. S pozdravem, Mgr. John Němeček, Zlín.

o bombardování píšeme i v kategorii továrna....