Čtvrtdomek - kolonie Letná

zpět

Čtvrtdomek - kolonie Letná

Základní informace

Rok: 
1924

Čtyřdomky Letná - kolem roku 1924-25 nabrala výstavba dělnických domků vělkých obrátek. Postupně se při výstavbě upustilo nejen od mansardových či sedlových střech, ale také od omítek.

Jako základní typ byl zvolen Gahurův typ čtyřdomku (tzv.čtvrtdomku v místní hantýrce) z cihelného spárovaného zdiva a dřevěnými stropy. V přízemí se nacházela jedna denní místnost s kuchyní a WC. V patře pak ložnice. K bytu náležel rovněž sklep a kůlna na dříví. Každý z bytů má samostatný vchod a 56 m2 obytné plochy. Dle Kotěrova urbanistického plánu zástavby kolonie Letná, bylo kolem 200 těchto domků postupně urbanisticky citlivě rozeseto podél tří hlavních ulic, zajímavě pootáčené v ose. Jako první byly domky stavěny podél ulice Kotěrova, později Mostní. Náklady na jeden dům činily ve své době 75.000 Kč a týdenní nájemné pak 15 Kč. Výstavba tohoto typu domku na Letné probíhala asi až do roku 1926.

Původně byly mezi  čtyřdomky ponechány značné odstupy a volné prostory, které pak byly jako všechny baťovské dělnické kolonie v pozdější době zahušťovány dalšími typy mezi-domků (z důvodu počínajícího nedostatku stavebních ploch). Dnešní okení výplně jsou pozdější, původní výplně se zachovaly vyjímečně na několika exemplářích, vidno  na snímku 21.

Ve východní části kolonie Letná, v blízkosti nejstarší kotěrovské zástavby se hojně experimetovalo a dají se zde vystopovat rozličné typy zmíněného typu domku (různé dispozice vstupních dvěří,  omítky oken atd.) než se výsledná podoba standardizovala. Bohužel není dnes u všech typů domků již přesně doložitelné, které prvky pocházely už z původní výstavby a které byly použity až v poválečné obnově Letné - tato čtvrť byla dosti zasažena bombardováním. Některé z domků byly postaveny nově, omítnuty,u jiných proběhly určité stavební či vzhledové úpravy.

Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná

zpět