Čtvrtdomek - kolonie Letná

zpět

Čtvrtdomek - kolonie Letná

Základní informace

Rok: 
1923

Čtyřdomky Letná - kolem roku 1922 nabrala výstavba dělnických domků vělkých obrátek. Postupně se při výstavbě upustilo nejen od mansardových či sedlových střech, ale také od omítek. Jako základní typ byl zvolen Gahurův typ čtyřdomku (tzv.čtvrtdomku v místní hantýrce) z cihelného spárovaného zdiva a dřevěnými stropy. V přízemí se nacházela jedna denní místnost s kuchyní a WC. V patře pak ložnice. K bytu náležel rovněž sklep a kůlna na dříví. Každý z bytů má samostatný vchod a 56 m2 obytné plochy. Dle Kotěrova urbanistického plánu zástavby kolonie Letná, bylo kolem 200 těchto domků postupně urbanisticky citlivě rozeseto podél tří hlavních ulic, zajímavě pootáčené v ose. Náklady na jeden dům činily ve své době 75.000 Kč a týdenní nájemné pak 15 Kč. Výstavba tohoto typu domku na Letné probíhala asi až do roku 1926. Původně byly mezi  čtyřdomky ponechány značné odstupy a volné prostory, které pak byly jako všechny baťovské dělnické kolonie v pozdější době zahušťovány dalšími typy mezi-domků (z důvodu počínajícího nedostatku stavebních ploch). Dnešní okení výplně jsou pozdější, původní výplně se zachovaly vyjímečně na několika exemplářích, vidno  na snímku 21.

Ve východní části kolonie Letná, v blízkosti nejstarší kotěrovské zástavby se hojně experimetovalo a dají se zde vystopovat rozličné typy zmíněného typu domku (různé dispozice, betonová střecha, omítky oken atd.) než se výsledná podoba standardizovala. Bohužel není dnes u všech typů domků již přesně doložitelné, které prvky pocházely už z původní výstavby a které byly použity až v poválečné obnově Letné - tato čtvrť byla dosti zasažena bombardováním. Některé z domků byly postaveny nově, omítnuty,u jiných proběhly určité stavební či vzhledové úpravy.

Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná
Čtvrtdomek - kolonie Letná

zpět