Bytový dům Slanice

zpět

Bytový dům Slanice

Základní informace

Rok: 
1937

Bytový dům Slanice - postavený na konci třícátých let na Slanici, podél tehdejší cesty do kamenolomu a k sirnému pramenu Slanice, kde se na konci 30-tých let zamýšlelo vybudovat lázeňské zařízení pro pracovníky firmy Baťa. V letech válečných byl dokonce vypracován projekt dle návrhu významného architekta Jaroslava Fragnera.Z připraveného záměru bohužel sešlo. Sirný pramen dnes již vysychá, nicméně je stále oblíbeným výletním místem obyvatel Louk a Podhoří.

Typový domek se jako už tradičně u Baťi  postavil ve Zlíně a posléze použil k výstavbě obytných domů -  konkrétně tento typ ( v podobné verzi) byl posléze stavěn v polském Chelmeku. Dům na Slanici se dochoval do dnešní doby téměř v původní nezměněné podobě.

 

Bytový dům Slanice
Bytový dům Slanice
Bytový dům Slanice
Bytový dům Slanice

zpět