Bytový dům na Cihlářské

zpět

Bytový dům na Cihlářské

Základní informace

Architekt: 
Viktor Jandásek

Bytový dům na Cihlářské - patrně jeden z nejpozoruhodnějších činžovních domů postavený na území města Zlína v druhé polovině 30 - tých let minulého století. Z použití stavebních materiálů a stavebního rukopisu )zaoblených balkonů a hnědého keramického obkladu) by se dalo usuzovat na autorství známého zlínského stavitele předválečných let - Viktora Jandáska (nedoloženo).

Dům stojí v těsné blízkosti požární nádrže u Centroprojektu. Na jižní straně má dům pozdější nástavbu, která je ovšem mistrovky pietně provedena, takže stavbě nikterak neublížila - spíše naopak. Velkolepý příklad stavitelství první republiky!

Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské
Bytový dům na Cihlářské

zpět