Bytové domy ve stylu socialistického realismu

zpět

Bytové domy ve stylu socialistického realismu

Poválečná výstavba v Československu byla v mnoha městech značně ovlivněna nově příchozími trendy ze Sovětského Svazu a tzv Sorela (socialistický realismus) se začala prosazovat ve znárodněném stavitelsví. Předválečný funkcionalismus byl označen za styl buržoazní a prohnilý a na to bylo třeba patřičně reagovat. U nových staveb se objevuje až geometrická symetrie a také až násilná dekorativní zdobnost. Pro motivy se sahalo až do antiky - všemožné pilíře, pilastry, sloupy, rizality, sochy či sgrafita. Mnohde byla ve stylu socialistického realismu postavena celá nová města (Havířov) nebo městské celky (Poruba).

Ve Zlíně se však díky značné pokrokovosti a doznívající baťovské tradici tento architektonický styl přespříliš neprojevil. Nicméně i zde můžeme najít víceméně zdařilé příklady staveb bytových domů, či celých sídlištních  celků (sídliště Kamenná - architekt M.Totušek) z 50-tých let minulého století.

Skupina domů na Padělkách podél dnešní ulice Sokolské byla vystavěna na místě zbouraných baťovských dvojdomků. Součástí domů byl i obchodní parter nebo mateřská školka. Zadními východy se vybíhalo rovnou do zeleně. Obdobný soubor obytných domů vyrostl na volných plochách kolem hlavních městské třídy Leninova (Štefánikova) a Revoluční (tř.T.Bati).

Zvlášť zajímavá je čtveřice domů na Benešově nábřeží z konce let 40-tých od architekta Timotea Slezáka, u kterých se umně podařilo skloubit sorelu a předválečné funkcionalistické prvky (např. arkýře na bocích domů či balkony) - obr. 9,10.11,12,13. Zajímavý je také bytový dům v ulici U Splavu. Ostatní stavby jsou již většinou jen po městě různě rozseté "dvouletky".

Fenoménem poválešné výstavby jsou vchodové plastiky - každý vchod má specifický znak nade dveřmi, které byly specificky navrhovány pro každý dům. Jejich kompletní přehled najdete na konci kategorie Poválečná architektura.

Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu
Bytové domy ve stylu socialistického realismu

zpět