Bytové domy- Kostky

zpět

Bytové domy- Kostky

Fenomén doprovázející panelovou výstavbu - bytové zděné domy vyššího standardu, stavěné většinou podle celkově jednotného návrhu,rozeseté po městěch celého Československa, s nečekaně variabilními odlišnostmi ( většinou dle materiálu, který se podařilo svépomocným družstevníkům sehnat). Liší se umístění vstupu, často přičleněné garáže a občas najdeme i zcela netradiční exempláře.

Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky
Bytové domy- Kostky

zpět