Busta Václava Chada

zpět

Busta Václava Chada

Busta Václava Chada - Václav Chad se narodil 8. září 1923 v Břeclavi. Jeho rodina se brzy přestěhovala do Otrokovic. V roce 1939, po ukončení kvarty na zlínském gymnáziu, byl přijat na právě založenou Školu umění firmy Baťa ve Zlíně, kde se stal vůdčí osobností mezi studenty. Studoval především u R. Wies.nera, Vl. Hrocha a V. Makovského. Po absolutoriu (1944) pracoval jako výtvarník v propagačním oddělení Baťových závodů. V říjnu 1944 se zapojil do protifašistického odboje, což nakonec zaplatil životem. Na sklonku války, 24. února 1945, byl na útěku, několik desítek metrů od budovy zlínské Školy umění a nynějšího Domu umění, zastřelen gestapem. Vedle občanského postoje je třeba neméně vysoce hodnotit Chada i jako umělce. Přestože se jeho tvorba nemohla plně rozvinout a dosáhnout svého naplnění, zůstalo po něm mimořádné, zcela originální dílo, upoutávající pozornost pronikavostí pohledu svého tvůrce. Vzniklo jakoby u vědomí časové tísně, v průběhu necelých pěti let. Přes nebezpečí, jež skýtala protektorátní doba (např. náhlé kontroly školy gestapem), se odvíjelo v úzkém kontaktu s tehdy zakázaným moderním uměním, zprvu zejména s expresionismem a kubismem, ale posléze i se surrealismem. (www.galeriezlin.cz)

Busta Václava Chada
Busta Václava Chada
Busta Václava Chada
Busta Václava Chada
Busta Václava Chada

zpět