Budova kláštera

zpět

Budova kláštera

Základní informace

Rok: 
1938
Architekt: 
Miroslav Lorenc

Budova Kláštera - zcela mimořádné zadání dostal Miroslav Lorenc v roce 1937. Vypracovat projekt kláštera kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, sloužící jako útulek pro sirotky . Tato takřka puristická monstrance vznikla na pozemku známém jako Farská louka, ležící v samém centru města. Ve Zlíně tak vznikla zcela vizionářsky čistá stavba, kterou dodnes nezasvěcení pokládají za stavbu současnou. Čistá bílá hmota budovy o velmi zajímavém půdoryse plně vyhovovala účelům řádových sester a označení "klášter" se stále používá i dnes (alespoň u těch, kteří vůbec tuší co se v této nenápadné budově skrývalo).

Kvůli stavbě kláštera muselo být zbořeno několik původních domků obyvatel Zlína, které stávaly v prostorách dnešní ulice Divadelní. Na této ulici stojí i tzv. Hasičský dům  z let 1939 - 1941, který se stal později provozní budovou Divadla Pracujících (dnes Městského Divadla.)

Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera
Budova kláštera

zpět