Baťova nemocnice

zpět

Baťova nemocnice

Základní informace

Rok: 
1927

"Není možno zůstati trvale zdravým mezi nemocnými, jako není možno býti šťastným mezi nešťastnými ... "

Slova T. Bati z pamětní desky odhalené 12.7. 1935

Baťova nemocnice 1927 - současnost - Tomáš Baťa se nesoustředil pouze na racionalizaci výrobních procesů, ale velkou péči věnoval taky sociálním a zdravotním otázkám zabezpečení dělníků a zaměstnanců firmy. Z jeho popudu kolem roku 1927 byla započata výstavba městské nemocnice ve východní části města podél koryta řeky Dřevnice.

Na vzniku areálu se podílel zejména architekt F.L.Gahura, který při svém projektu úzce spolupracoval s významným lékařem a prvním ředitelem MUDr. B. Albertem, který přispíval svými zkušenostmi a moderními poznatky tehdejší medicíny. Dle architektonického návrhu byl areál tvořen centrální vstupní třípodlažní budouvou (s operačními i přednáškovými sály), za kterou byly unikátně v zeleni vystavěny čtyři řady přízemnímch pavilonů ve tvaru písmene "U" orientovaných k severu, pro jednotlivá oddělení. Oddělené izolované pavilony měly například bránit přenosu infekcí. Poblíž pavilonů byla také postavena vilka MUDr. Alberta a později tzv. Lékařské domy v západní části nemocnice. Výstavba nemocnice pak pokračovala zhruba až do roku 1938.

Pozdější poválečné i soudobé úpravy a výstavby nových moderních budov a provozů ovšem tento mimořádný architektonický soubor proměnily k nepoznání a už jen velmi obtížně najdeme pozůstatky původního jedinečného konceptu. V současné době je areál krajské nemocnice stále rozvíjen a dobudováván.

Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice
Baťova nemocnice

zpět